Hanoi, Da Nang to welcome Lunar New Year with epic firework shows

BẮN PHÁO HOA

The Hanoi municipal administration has decided to hold a series of firework displays at 31 venues across the capital to welcome in the Lunar New Year on the evening of January 21.

BẮN PHÁO HOA
BAN PHAO HOA

One thought on “Hanoi, Da Nang to welcome Lunar New Year with epic firework shows

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *