(+84) 888091069 – (+84) 858509989 Info@vespavietnamtour.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
(+84) 888091069 – (+84) 858509989 Info@vespavietnamtour.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Bộ Y tế bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine cho người dân từ ngày 15/4. Hộ chiếu vaccine sử dụng kết hợp với giấy tờ định danh như căn cước, hộ chiếu…

Quy trình cấp hộ chiếu vaccine gồm 3 bước:

Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin trên nền tảng quản lý tiêm chủng.

Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng xác nhận bằng chữ ý số.

Bước 3: Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) chịu trách nhiệm duyệt cho người dân vào cuối ngày, cũng bằng chữ ký số.

Hộ chiếu vaccine sẽ được nhận thông qua ứng dụng PC Covid-19 hoặc Sổ Sức khỏe điện tử. Ngoài ra có thể tra thông tin trên trang web của Bộ y tế.

Leave a Reply