(+84) 888091069 – (+84) 858509989 Info@vespavietnamtour.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
(+84) 888091069 – (+84) 858509989 Info@vespavietnamtour.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Thái Lan đã đề xuất thu chi phí này vào tháng 1.2022 và dự định sẽ chính thức áp dụng từ tháng 8.2022

Chính phủ Thái Lan dự kiến quy định mức thu 300 baht (~ 12 USD). Trong đó 250 baht phục vụ việc phát triển du lịch bền vững tại Thái Lan và 50 baht sử dụng để trang trả chi phí y tế cho du khách nước ngoài, những người không may gặp tai nạn trên đường du lịch. Khoản phí sẽ được thu qua một trang web chuyên dụng hoặc sẽ kết hợp thu qua việc mua vé với các hãng hàng không đến Thái.

Leave a Reply