(+84) 888091069 – (+84) 858509989 Info@vespavietnamtour.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
(+84) 888091069 – (+84) 858509989 Info@vespavietnamtour.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
Vietralvel tặng 20kg hành lý

Vietravel Airlines đang áp dụng chương trình khuyến mãi 20kg hành lý ký gửi cho các chặng SGN – HAN và SGN – DAD. Tuy nhiên Vietravel Airlines sẽ không tặng hành lý tại sân bay mà Quý đại lý sẽ phải trực tiếp thêm 20kg hành lý cho khách hàng thông qua trang web đại lý như hướng dẫn bên dưới:

*TRONG QUÁ TRÌNH ĐẶT GIỮ CHỖ:

Taị bước: “Dịch vụ bổ sung – HÀNH LÝ KÝ GỬI”, chọn “MIỄN PHÍ 20KG HÀNH LÝ” như ảnh bên dưới:

1

*ĐỐI VỚI CÁC BOOKING ĐÃ THANH TOÁN:

Mở lại Mã đặt chỗ, “Quản lí đặt chỗ – Dịch vụ bổ sung” chọn “MIỄN PHÍ 20KG HÀNH LÝ”  tiếp theo chọn “Lưu lại”. Sau đó “Lưu thay đổi”.

2

Lưu ý:Nếu Quý đại lý không thao tác như đã hướng dẫn thì khách sẽ không sử dụng được dịch vụ này tại sân bay.”

Leave a Reply